02.05.2011 | ENGESER vsadil na moderní vysokonapetovou zkušební techniku

Začala nová epocha elektromobility. Tím také v posledních letech rapidně narostla poptávka po kabelech pro elektromobily u firmy ENGESER GmbH. Modulové spojky bateriových článků v elektromobilu kladou vysoké nároky nejen na spojovací techniku, ale i na techniku testovací.


Dosud byly sady vodičů testovány na bezpečné kontaktování, elektrický zkrat a na přítomnost nástavbových dílů. V oblasti elektromobilů se k tomu ještě přidávají zkoušky izolace a vysokonapě»ové zkoušky. Nové vysokonapě»ové testovací místo firmy ENGESER (viz obrázek) dokážľe splnit všechna specifická přání zákazníka. Napětí je moľžné testovat aľž do 5 000 V AC a 6 000 V DC.

 

Testování kabelů je identifikováno skenováním. Tak je testovanému předmětu přiřazen správný testovací program. Následně se testovací program spustí. Výsledek testování je vyhodnocen a uloľžen v databázi. Výsledky je moľžné si kdykoli prohlédnout a vyhodnotit. Pro firmu ENGESER i pro naše zákazníky z automobilového průmyslu je to v současné době standardní požľadavek.

 

Rádi s vámi probereme možľné způsoby vyuľžití. Pro první kontakt se prosím spojte s naším oddělením prodeje.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz