05.05.2010 | Nové laserové pájení u firmy ENGESER

Laserové pájení je vysoce moderní postup, kterým mohou být selektivně pájeny citlivé montáľžní díly. Funkci tepelného zdroje přitom přebírá diodový laser. Montáľžní díl absorbuje laserové záření. To vede k zvýšení teploty a tím i k roztavení pájky. Pro dobré pájení je rozhodující, aby mohlo probíhat v přesném reľžimu času a teploty. To zajiš»uje pyrometr zabudovaný v hlavici laseru, který má stejnou stopu s laserovým paprskem a pracuje tak vľždy koaxiálně s laserovým zářením.


Díky 10 000 měřením teploty za sekundu je neustále sledována teplota povrchu a laser je odpovídajícím způsobem regulován. Integrovaná videokamera navíc umoľžňuje sledovat proces a provádět videoanalýzu.

 

Na základě kontroly teploty a výkonu laseru je analyzováno kaľždé pájení a při odchylkách od zadání dochází k chybovému hlášení. Při pájení s automatickou jednotkou pro podávání pájecího drátu bývají čisté časy pájení většinou mezi 1 a 2 sekundami.

 

Rádi s vámi probereme možľné způsoby vyuľžití. Pro první kontakt se prosím obra»te na naše obchodní oddělení.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz