07.08.2012 | ENGESER dekuje dlouhodobým spolupracovníkum za jejich prínos k úspechu

V rámci podnikového shromážľdění s heslem "Poločas" jsme se 13. června 2012 ohlédli za prvním pololetím roku 2012. Jednatelé obou firem ENGESER Kabeltechnik a ENGESER Verbindungstechnik představili 230 zaměstnancům pobočky Schramberg-Waldmössingen dosud dosaľžené výsledky a nastínili výhled na zbytek roku.


Užľ 10, 15 a 20 let stojí věrně po boku firmy. Thomas Riek, Helene Dinius, Hannelore Danhel, Daniel Hipp, Rebecca Prohatschek (úspěšné dokončení vzdělání), Edmund Haberer, Olga Weiß, Joachim Reich, Rushit Leku, Erich Scheible, Nikolaus Redl (zleva doprava). Na fotce není Monika Kisch a Elena Bikfalvi. Vedení podniku (zprava doleva): Dirk Kinzel, Steffen Engeser, Stefan Fricke, Karin Engeser a Gerhard Engeser mají radost, ľže se pracovníkům u firmy ENGESER líbí.

 

V rámci podnikového shromáľždění s heslem "Poločas" jsme se 13. června 2012 ohlédli za prvním pololetím roku 2012. Jednatelé obou firem ENGESER Kabeltechnik a ENGESER Verbindungstechnik představili 230 zaměstnancům pobočky Schramberg-Waldmössingen dosud dosažľené výsledky a nastínili výhled na zbytek roku.

 

Jednatel Gerhard Engeser zdůraznil stále komplexnější poľžadavky zákazníků. U obou podniků se počítá se stálým růstem, coľž se projeví i na budoucí organizaci podniku. Na začátku června 2012 byl jednatelem firmy ENGESER Verbindungstechnik GmbH jmenován Steffen Engeser, který zastupuje rodinný podnik v druhé generaci.

 

Na této akci vyzdvihla Karin Engeser, jak velkou váhu pro podnik mají jubilanti se svými nasbíranými zkušenostmi a poděkovala jim za vykonanou práci. V prvním pololetí roku 2012 slavil u firmy ENGESER 1 zaměstnanec 10leté výročí, 8 zaměstnanců 15leté a 3 zaměstnanci 20leté pracovní výročí. Podnikové shromážľdění kromě toho poskytlo příležľitost oslavit některé milníky jubilantů.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz