10.12.2010 | Nové flexibilní obrábécí stroje s otocným strojem na lisováníkomplexních vkládaných dílu

Firma ENGESER se vyrovnala s poľžadavky zákazníků, aby byla více systémovým dodavatelem komplexních montážľních celků. V této souvislosti získává lisování kabelů nebo spínačů vzrůstající důležľitost. Za této situace jsme investovali do několika vertikálních otočných stolů od firmy ARBURG, které právě v tomto odvětví perfektně odpovídají dnešním z části velmi speciálním poľžadavkům na vstřikové lisování


Stroj s otočným stolem je ideální pro automatizaci i pro snížľení dob cyklů a vyšší výtěžľnost. Na tomto základě dokáľžeme našim partnerům nabídnout komplexníekonomická řešení na vysokém stupni kvality.

 

Zařízení umožľňuje současné vstřikové lisování a vkládání, respektive odnímání vstřikovaných výlisků. Díky horizontální pracovní poloze se stroj především hodí pro sériovou výrobu vkládaných dílů. Servoelektrický pohon přitom umoľžňuje rychlé a velmi přesné otáčení.

 

Rádi s vámi probereme moľžné způsoby vyuľžití. Pro první kontakt se prosím spojte s naším oddělením prodeje.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz