15.10.2011 | Ukoncena rozširující stavba ENGESER s.r.o

Na práci bez velkého skladu dnes uľž nikdo ani nepomýšlí


V září minulého roku začalo rozšíření budovy našeho českého závodu. Od ledna se v tomto prostoru nachází sklad a pracoviště pro zkracování výrobků na potřebnou délku. V průběhu tohoto roku mohly být optimalizovány výrobní procesy a postupy díky rozšířeným prostorám. Tok materiálu probíhá od vstupu zbožľí v novém prostoru přes různé stupně výroby aľž po expedici ve starém prostoru.

 

Touto investicí ukazuje skupina ENGESER jasně svou filozofii vypořádat se s požľadavky trhu a svých zákazníků. Moderní skladiště poskytuje dostatek prostoru, aby dokázalo i v budoucnu plnit požľadavky a přání našich zákazníků .

Jižľ téměř deset let vyrábíme v Havlíčkově Brodě na Českomoravské vrchovině sady vodičů nejrůznějšího druhu. Rozhodnutím z roku 2004 postavit v tomto městě na vlastním pozemku výrobní halu jsme dali jasně najevo, ľže se zde chceme usadit.

 

Od té doby se neustále zvyšoval počet pracovníků, takľže je zde v současné době zaměstnáno 177 zaměstnanců ve správě a výrobě. V květnu 2008 byl ve firmě ENGESER s. r. o. úspěšně zaveden systém SAP. Všechny procesy ve skladových a výrobních prostorách nyní probíhají prostřednictvím tohoto moderního systému ERP. V květnu 2008 také úspěšně proběhlo napojení rozhraní CAQ systému Babtec na SAP. Pobočka ENGESER v České republice splňuje všechny požľadavky na moderní podnik odpovídající současnému stavu techniky a je také velmi dobře zařízena pro budoucnost.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz