20.08.2010 | Nová automatizovaná bunka pro plastové vkládané díly u firmy ENGESER.

V rychle se rozrůstajícím obchodním odvětví technických plastových dílů jsme překonali další milník. Manuální vkládání kovových kontaktních kolíků do vstřikového lisu bylo automatizováno, takľže je nyní plastový kryt s lisovanými kontaktními kolíky vyráběn plně automaticky.


Automatizace proběhla díky automatické buňce, která byla pevně spojena s vstřikovým lisem přes upevňovací zařízení. Buňka se v podstatě skládá ze 4 stavebních částí, které umoľžňují automatizaci kompletního procesu ažľ po zkoušku průchodnosti.

 

1. Přívodní systém

Pružľina přivádí kontaktní kolíky o průměru 0,63 mm, integrovaným kamerovým systémem je sledována poloha a tolerance. Robot převezme kontaktní kolíky, nastaví je a vložľí do předávací stanice.

 

2. Předávací stanice

Skládá se z přijímacích masek, které jsou integrovány do výměnného rámu. Pro nové projekty je možľné přijímací masky odpovídajícím způsobem přizpůsobit.

 

3. Servomotorová horizontálně lineární osa 1 400 mm

Pro vkládání kontaktních kolíků do vstřikového lisu a pro odebírání hotových dílů se zálisky. Skládá se z modulu uchopujícího vkládané díly s pohyblivě uložľeným, upevňovacím zařízením se střídavým přijímáním pro variace dílů.

 

4.Manipulace Pick & Place

Pro převzetí hotových dílů a uložľení do paletového vzoru, včetně elektrické kontrolní stanice.

Při koncipování zařízení se velmi dbalo na velkou míru flexibility, aby ho bylo moľžné využľít i k výrobě nových výrobků.

Rádi s vámi probereme možľné způsoby využľití. Pro první kontakt se prosím spojte s naším oddělením prodeje.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz