26.10.2011 | ENGESER zajistí v budoucnu ideální popisky díky osazovacímu laseru ACI

V automobilovém průmyslu a obzvláště u kabelové konfekce elektromobilů jiľž k výrobě neodmyslitelně patří označování sad vodičů. Obal z polypropylenu a polyamidu je v současné době moľžné bez problémů popsat laserem. Známé způsoby popisu jako je inkoustový tisk nebo raľžení za tepla pomalu ztrácejí význam.


V automobilovém průmyslu a obzvláště u kabelové konfekce elektromobilů jižľ neodmyslitelně patří označování sad vodičů. Obal z polypropylenu a polyamidu je v současné době moľžné bez problémů popsat laserem. Známé způsoby popisu jako je inkoustový tisk nebo raľžení za tepla pomalu ztrácejí na významu.

 

ACI poskytuje díky svým laserům popisovací plochu 110x110 mm. Tuto plochu je možľné na stole s dráľžkami T zvětšit a zcela využľít ve Workstation Professional na 510x 350 mm. Dva optické pilotní lasery zaručují rychlé a lehké umístění popisovaných součástek do správné polohy. Inteligentní popisovací software Magic Mark V3 vygeneruje čárový kód, který verifikuje data sady vodičů.

 

Čárovým kódem je zachyceno označení vodiče, zákaznické číslo, datum výroby a měnící se průběľžné číslování sady vodičů.

 

Pro ENGESER GmbH je velmi důležľitá identifikace kažľdé jednotlivé sady vodičů. Jsme tak schopni rychle a přesně informovat naše zákazníky o montáľžních celcích. Rádi s vámi probereme možľné způsoby využľití. Pro první kontakt je vám k dispozici pan Rütten.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz