31.07.2010 | ENGESER na veletrhu Intersolar a AUTOMATIKA 2010

Oba veletrhy Intersolar a AUTOMATIKA 2010 navštívilo mnoho návštěvníků i vystavovatelů. U společného stánku tu byly zastoupeny i podniky kabeltec GmbH, ENGESER GmbH a kEN Projekt- und Vertriebs GmbH. Představujeme vám oba veletrhy v krátkém souhrnu.


Intersolar 2010 – odborný veletrh solárního sektoru.

Téměř 2 000 vystavovatelů ze solárního sektoru se začátkem června představilo 72 000 odborným návštěvníkům na veletrhu Intersolar 2010 v Mnichově, mezi nimi vystavovaly u společného stánku i podniky kabeltec GmbH, ENGESER GmbH a kEN Projekt- und Vertriebs GmbH.

 

Tento veletrh byl zaměřen na speciální řešení pro fotovoltaická zařízení doma i v zahraničí. Především jsme tento rok mohli u našeho stánku přivítat ještě více návštěvníků z evropských zemí a představit jim řešení týkající se tématiky spojovací a solární techniky. Velmi oceňována byla i možľnost objednat si konfekciované solární vedení, a to především kvůli snížľení montáľžních nákladů. Nabídku doplňovaly kontakty a zásuvkové skříně. V případě krátkodobých projektů bylo možľné vypracovat přímo u stánku odpovídající nabídku s přítomnými odborníky a specialisty. O našem nároku na full-service svědčí i to, ľže poskytujeme tyto a mnoho dalších sluľžeb bezplatně. Jako vystavovatelé jsme byli velmi spokojeni s dosaľženými výsledky a jiľž jsme naplánovali naši účast na Intersolaru 2011.

 

AUTOMATIKA 2010 - Vůdčí přední veletrh automatizačního odvětví

Na inovační platformě veletrhu automatika byl nabízen bohatý program technických premiér, světových novinek a hitů. Se svými 30 642 návštěvníky dala AUTOMATICA 2010, mezinárodní odborný veletrh pro automatizaci a mechatroniku, důleľžité impulzy pro ekonomický rozvoj odvětví automatizace. Poprvé byly na letošním veletrhu zastoupeny u společného stánku firmy kabeltec GmbH, ENGESER GmbH a kEN Projekt- und Vertriebs-GmbH. Pozornému odbornému publiku byly představeny nové kabely a kabelové konfekce pro fotovoltaiku a aplikace pro elektromobily. Dalším těľžištěm byl nový, vysoce moderní postup laserového pájení, kterým je moľžné selektivně pájet citlivé montáľžní díly. Díky 10 000 měřením teploty za sekundu je neustále sledována teplota na povrchu a laser je odpovídajícím způsobem regulován. Návštěvníci obecně byli obecně s tímto vysoce kompaktním veletrhem velmi spokojeni.

zurück zur Übersicht

 

Naše adresy

ENGESER GmbH
Innovative Verbindungstechnik

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER GmbH
Kabeltechnik 

Angelwasenstr. 22 + 27

D-78713 Schramberg

Tel. +49 7402 9201-0

Fax +49 7402 9201-150

info@engeser.com

 

ENGESER s.r.o.

Okružní 3834

CZ-Havlíčkův Brod

Tel. +420 569 430 911

Fax +420 569 430 910

info@engeser.cz