Cítíme se zavázáni našemu regionu. Naše přítomnost je vyznáním k regionu Schramberg, vyjadřuje trvalé obchodní vztahy a zajištění pracovních míst.

ENGESER se angažuje mnoha způsoby. Zde je malý výběr projektů, které podporujeme:

 

 

Sociální angažovanost:

V souladu s výrokem: „Kažždé dítě potřebuje budoucnost.“ podporuje ENGESER Nadaci Sv. Františka v Heiligenbronnu v projektu „Tvoříme školu, tvořte s námi“. Tato akce má dětem, které mají sluchové nebo zrakové postižžení, umožžnit získat novou perspektivu do žživota díky stavbě školy. V rámci projektu dokázala nadace vybrat od celkem 14 zúčastněných firem dary ve výši 42 000 eur, z nichžž kažždý podnik přispěl částkou 3 000 eur.

 

Firma ENGESER podporuje nadaci Sv. Františka jižž mnoho let, protožže jsme toho názoru, žže tímto způsobem můžžeme pomáhat na správném místě. Díky osobním vazbám (a také lokální blízkosti) sledujeme zblízka, jak se organizace a její projekty vyvíjí.

 


Angažovanost ve sportu


Angažžovanost firmy ENGESER ve sportu je logickým důsledkem „fair play“, která je zakotvena v naší firmě. Podporujeme tedy místní spolek Sportverein 1921 Waldmössingen e.V., který se v posledních desetiletích dokázal etablovat v okresní fotbalové lize. SVW nabízí kromě největšího sportovního odvětví, fotbalu, široké spektrum aktivit volnočasových a rekreačních sportů.

 

Sportovní kluby, sportoviště a sportovní akce formují významným způsobem města a obce. Velkou roli při tom hraje především sociální aspekt práce s mládežží. ENGESER podporuje práci s mládežží především sponzorováním dresů a investicemi do infrastruktury.

Pomáhat, povzbuzovat, podporovat

Tato zásada patří vedle aktuálních kažždodenních obchodních aktivit

u firmy ENGESER k podnikové filozofii jižž od jejího založžení.

Nejen, žže žžijeme v jednom regionu, ale všichni žžijeme spolu s jedním regionem. To pro nás znamená převzít odpovědnost. Nejen za naše zaměstnance, ale i za naše žživotní prostředí. Proto podporuje

firma ENGESER místní projekty a organizace.

Sociální sítě

 

Sledujte nás online na Twitteru, YouTube a XINGu.

Novinky firmy Engeser

Aktuální informace o firmě Engeser a od nás najdete v naší rubrice

O FIRMĚ ENGESER

 

Více informací o firmě ENGESER se dozvíte na stránce Údaje & fakta nebo přímo u našich kontaktních osob.