Možľnosti využľití služľeb a výrobků firmy ENGESER jsou velmi mnohostranné.

Zaměření na naše centrální odvětví nám umožľňuje podrobně nahlíľžet na struktury a potřeby různých segmentů trhu – cožľ vám zaručuje vysokou kompetenci našich sluľžeb a poradenství.

 

Těľžiště naší práce ležľí v oblasti automobilového průmyslu, investičního a spotřebního zboľží, solární techniky a mnoha dalších segmentů trhu. Kromě toho máme dlouholeté zkušenosti v oblasti

inžľenýrství. Rádi a rychle se seznámíme i s dalšími odvětvími.

 

U firmy ENGESER najdete partnera, který se skvěle vyzná ve vašem odvětví.

Naše odvětví

Jsme aktivní v následujících odvětvích:

 • automobilový průmysl,
 • průmysl,
 • technika domácích přístrojů,
 • komunikace,
 • topná technika,
 • železniční a dopravní technika,
 • lékařství,
 • strojírenství,
 • vojenská technika,
 • solární průmysl,
 • letectví.

Technologie

 

Vytváříme pro Vás technologie, které jsou optimalizované Vašim poľadavkům.

› vice

Novinky FIRMY ENGESER

Aktuální informace o firmě ENGESER a zprávy od nás najdete v naší rubrice Novinky

Kontaktní osoby

 

Přehledpřímých kontaktů na Vaše partnery

> vice