V proudu inovací

Společnost ENGESER našla za více než 30 let své pevné místo na mezinárodních trzích jako specialista na vše kolem kabelů. V naší skupině firem vytváří a vyrábí 700 kvalifikovaných pracovníků ve 4 pobočkách velmi kvalitní výrobky kabelové a spojovací techniky – od klasické kabelové konfekce až po komplexní systémová řešení.

Našimi silnými stránkami jsou: inovativnost, přesnost a vysoká úroveň bezpečnosti, kterou zajišťuje náš systém řízení jakosti. Díky neustálému zvyšování a zlepšování kvalifikace je dnes ENGESER výkonným dodavatelem systémů pro špičkové technologické produkty speciálního vývoje s využitím plastových dílů a dodavatelem dalšího zpracování svazků kabelů do komplexních montážních celků.

Rodinný podnik ENGESER zastupuje 700 pracovníků  na pobočkách v Německu a České republice. Od založení firmyv roce 1983 se naše služby a výrobky uplatňují ve všech odvětvích, ve kterých se využívá specifická spojovací technika.


Skupina firem ENGESER se dělí na firmy ENGESER GmbH Innovative Verbindungstechnik, ENGESER GmbH Kabeltechnik a ENGESER s.r.o. v České republice.

Díky našim nárokům na  kvalitu, výkon a hospodárnost poskytujeme v oblasti kabelové konfekce systémová řešení optimalizovaná z hlediska zákazníka, ttechnické plastové díly a kompletní portfolio dutinkových koncovek.

 

Na základě strategických investic plnění předem nabízíme našim zákazníkům především dlouhodobé partnerství založené na inovativních schopnostech, na moderních výrobních technologiích a logistice, a to při stabilních vlastnických poměrech.

 

Přehled

Hlavní sídlo

ENGESER GmbH

Angelwasenstr. 22 + 27

78713 Schramberg

Phone +49 (0) 7402 9201-0

Fax +49 (0) 7402 9201-150

E-Mail: info@engeser.com

Internet: www.engeser.com

 

Rok založení

1983

 

Zaměstnanci (současný stav)

650

 

Obrat za rok 2015

60 mil. eur

 

Závody

Německo: Schramberg-Waldmössingen
Česká republika: Havlíčkův Brod
Rumunsko: Lipova, Arad 

Odvětví

 

Systémová řešení výrobních procesů v různých odvětvích jsou optimalizovaná z hlediska zákazníka.
› více

Ten, kdo chce vyrábět vynikající výrobky, potřebuje i vynikající zaměstnance.
› vice

Novinky firmy Engeser

Aktuální informace o firmě Engeser a od nás najdete v naší rubrice 

> News