Imprima

EN­GESER GmbH

See­dor­fer Stra­ße 81
D-78713 Schram­berg
Phone +49 (0) 7402 9201-0
Fax +49 (0) 7402 9201-150
E-Mail info@​engeser.​com

Inhaltlich verantwortlich: Steffen Engeser

EN­GESER GmbH In­no­va­ti­ve Ver­bin­dungs­tech­nik

Seedorfer Str. 81
D-78713 Schramberg, Deutschland
mail@engeser.com
Ge­schäfts­füh­rer: Stef­fen En­geser, Dirk Kin­zel
Han­dels­re­gis­ter: Stutt­gart HRB 480523

Um­satz­steu­e­ri­den­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: DE 142648210

 

EN­GESER GmbH Ka­bel­tech­nik

Ge­schäfts­füh­rer: Stef­fen En­geser, Ste­fan Fri­cke

Rechts­form: GmbH, Sitz Schram­berg

Han­dels­re­gis­ter: : Stutt­gart HRB 480593

Um­satz­steu­e­ri­den­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: DE 142648365

 

EN­GESER s.r.o.

Ge­schäfts­füh­rer: Sa­bi­ne Nehls-Grün­wold, Dirk Kin­zel

Rechts­form: s.r.o., Sitz Havlíčkův Brod

Be­zirks­ge­richt: Hr­a­dec Kral­ove (Kö­nigs­grats) Abt. C, Ein­la­ge 16541

 

EN­GESER s.r.l.

Ge­schäfts­füh­rer: Dirk Kin­zel

Rechts­form: s.r.l., Sitz Li­po­va

Be­zirks­ge­richt: Ju­de­tal Arad

Răspunderea pentru conținut

Conținutul paginilor noastre a fost creat cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, nu putem garanta că conținutul este corect, complet sau actualizat. În calitate de furnizor de servicii, suntem responsabili pentru propriul conținut de pe aceste pagini în conformitate cu Secțiunea 7, paragraful 1 din Legea germană privind telemedia (TMG). Cu toate acestea, conform §§ 8 până la 10 TMG, noi, ca furnizor de servicii, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile transmise sau stocate de la terți sau să investigăm circumstanțele care indică o activitate ilegală. Obligațiile de a elimina sau de a bloca utilizarea informațiilor conform legilor generale rămân neafectate. Cu toate acestea, răspunderea în această privință este posibilă numai din momentul în care se cunoaște o încălcare specifică a legii. De îndată ce aflăm despre orice încălcare a legii, vom elimina imediat acest conținut.

Răspunderea pentru linkuri

Oferta noastră conține link-uri către site-uri web externe ale terților, asupra conținutului cărora nu avem nicio influență. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru acest conținut extern. Furnizorul sau operatorul respectiv al paginilor este întotdeauna responsabil pentru conținutul paginilor legate. Paginile conectate au fost verificate pentru posibile încălcări legale la momentul conectării. Conținutul ilegal nu era recunoscut în momentul conectării. Cu toate acestea, un control permanent al conținutului paginilor conectate nu este rezonabil fără dovezi concrete ale unei încălcări. De îndată ce vom afla încălcările legale, vom elimina imediat astfel de legături.

Drepturi de autor

Conținutul și lucrările de pe aceste pagini create de operatorii site-ului sunt supuse legii germane privind drepturile de autor. Dublarea, editarea, distribuirea și orice fel de exploatare în afara limitelor dreptului de autor necesită acordul scris al autorului sau creatorului respectiv. Descărcările și copiile acestui site sunt permise numai pentru uz privat, necomercial. În măsura în care conținutul de pe acest site nu a fost creat de către operator, se respectă drepturile de autor ale terților. În special, conținutul terță parte este marcat ca atare. În cazul în care, totuși, știți despre o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați în consecință. De îndată ce aflăm încălcări ale legii, vom elimina imediat acest conținut.