Impresum

EN­GESER GmbH

See­dor­fer Stra­ße 81
D-78713 Schram­berg
Phone +49 (0) 7402 9201-0
Fax +49 (0) 7402 9201-150
E-Mail info@​engeser.​com

Inhaltlich verantwortlich: Steffen Engeser

EN­GESER GmbH In­no­va­ti­ve Ver­bin­dungs­tech­nik

Seedorfer Str. 81
D-78713 Schramberg, Deutschland
mail@engeser.com
Ge­schäfts­füh­rer: Stef­fen En­geser, Dirk Kin­zel
Han­dels­re­gis­ter: Stutt­gart HRB 480523

Um­satz­steu­e­ri­den­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: DE 142648210

 

EN­GESER GmbH Ka­bel­tech­nik

Ge­schäfts­füh­rer: Stef­fen En­geser, Ste­fan Fri­cke

Rechts­form: GmbH, Sitz Schram­berg

Han­dels­re­gis­ter: : Stutt­gart HRB 480593

Um­satz­steu­e­ri­den­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: DE 142648365

 

EN­GESER s.r.o.

Ge­schäfts­füh­rer: Sa­bi­ne Nehls-Grün­wold, Dirk Kin­zel

Rechts­form: s.r.o., Sitz Havlíčkův Brod

Be­zirks­ge­richt: Hr­a­dec Kral­ove (Kö­nigs­grats) Abt. C, Ein­la­ge 16541

 

EN­GESER s.r.l.

Ge­schäfts­füh­rer: Dirk Kin­zel

Rechts­form: s.r.l., Sitz Li­po­va

Be­zirks­ge­richt: Ju­de­tal Arad

 

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s největší pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že obsah je správný, úplný nebo aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.