Naše historie

Příběh úspěchu naší skupiny společností od roku 1983 do současnosti.

 

1983

ROK ZALOŽENÍ FIRMY

Založením samostatné firmy položili Karin a Gerhard Engeserovi v Rottweilu základ historie konfekcionování kabelů, protože zde byly vyrobeny a prodány první prameny.

 

1985

STAVBA NOVÉ BUDOVY A STĚHOVÁNÍ DO SCHRAMBERGU

Brzy vzniká potřeba větších prostor pro výrobu a administrativu.
Nová budova společnosti je postavena na dnešním místě ve Schramberg-Waldmössingen.

 

1986

ZAHÁJENÍ VÝROBY A PRODEJE KONCOVÝCH KABELOVÝCH DUTINEK

S rozvojem nového velkoobchodního/distribučního trhu vstupuje společnost ENGESER na nové území, ale dokáže se prosadit i proti dlouholetým světovým lídrům.

 

1992

PŘÍSTAVBA A STAVBA NOVÉ BUDOVY PRO ADMINISTRATIVU A VÝROBU VE SCHRAMBERGU

Potřeba konfekcionovaných kabelů a koncových kabelových dutinek se pro společnost ENGESER výrazně zvyšuje. Úpravy kapacity s vytvořením rezerv prostřednictvím přístaveb a nových budov.

 

1994

PRVNÍ CERTIFIKACE PODLE ISO 9001

V oblasti řízení kvality splňuje společnost ENGESER všechny požadavky normy ISO 9001, což vytváří celosvětovou důvěru v kvalitu a výkonnost našich výrobků.
Staví se vysokoregálový sklad ve Waldmössingenu.

 

2001

ZAHÁJENÍ PRVNÍ ZAHRANIČNÍ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE V RÁMCI SPOLEČNÉHO PODNIKU

V tomto roce jsme k certifikaci ISO 9001 úspěšně získali také certifikaci podle standardu pro automobilový průmysl ISO/TS 16949.

 

2002

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT V OBLASTI KONCOVÝCH KABELOVÝCH DUTINEK

Výroba a sklad byly rozšířeny o přístavbu.

 

2004

VÝROBA VZORKŮ A MALÝCH SÉRIÍ JAKO PŘIDANÁ HODNOTA A SLUŽBA PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

S cílem vyhovět trendu malosériové výroby a získat tak nové zákazníky je zřízeno samostatné oddělení. Vzorky jsou zde také zpracovány jako základ pro větší série.

 

2006

PŘÍSTAVBA NA POBOČCE V ČESKÉ REPUBLICE

Společnost ENGESER se v současné době nachází ve fázi růstu.
Stávající výrobní závod v České republice se rozšiřuje.

 

2008

V NAŠÍ SKUPINĚ FIREM SÁZÍME NA SAP JAKO NOVÝ SYSTÉM ERP

Implementace špičkového softwaru ERP pro provoz všech obchodních procesů v integrovaném prostředí.
Dokončení nové přijímací budovy s multimediálními a prezentačními prostory v pobočce Schramberg-Waldmössingen.

 

2009

SAMOSTATNĚ DO BUDOUCNOSTI SE SPOLEČNOSTÍ ENGESER S.R.O. V ČESKÉ REPUBLICE

Úplné převzetí společnosti Akana s.r.o. a založení nové společnosti ENGESER s.r.o.

 

2011

POBOČKA SCHRAMBERG – ROZRŮSTÁME SE

Rozšíření prostor ve Schrambergu-Waldmössingenu přikoupením další budovy a zařízení této budovy jako výrobního místa pro komplexní kabelové svazky.
Nazýváme ji Závod 4.
Budova byla dříve využívána jako supermarket.

 

2012

RODINNÁ FIRMA I V BUDOUCNOSTI

Vstup Steffena Engesera do vedení firmy (druhá generace rodinné firmy).

 

2013

RŮST NA VŠECH POBOČKÁCH A PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTI KELLER ELECTRONICS GMBH V KOSTNICI

Rozšíření budovy (zdvojnásobení skladovací a výrobní plochy) ve společnosti ENGESER s.r.o. v České republice
Zahájení přestavby a nové výstavby v závodě 4 (pobočka Schramberg-Waldmössingen)
Plánování nové výstavby (ústředí) na pobočce Schramberg-Waldmössingen.
Převzetí společnost Keller Electronics GmbH (Kostnice) do skupiny firem ENGESER

 

2015

NOVÁ VÝROBNÍ POBOČKA V RUMUNSKU VZNIKÁ ZALOŽENÍM SPOLEČNOSTI ENGESER SRL

Založení společnosti ENGESER s.r.l. v Rumunsku jako další zahraniční pobočky a důležitý krok pro budoucnost.

 

2018

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A STĚHOVÁNÍ DO NOVÉHO RUMUNSKÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU V MĚSTEČKU LIPOVA

Východní Evropa se stává centrem světového trhu pro dodavatele.
Společnost ENGESER je díky novému závodu v Rumunsku připravena na budoucnost.
Po sedmi měsících výstavby můžeme zahájit výrobu kabelových svazků na ploše 2300 metrů čtverečních a v budoucnu se 150 zaměstnanci.

 

2020

STĚHOVÁNÍ DO ÚSTŘEDÍ VE SCHRAMBERGU

Dokončení a stěhování do nové firemní centrály ve Schrambergu-Waldmössingenu
Administrativa, výroba a sklad jsou nyní soustředěny pod jednou střechou na celkové ploše 6500 metrů čtverečních.
Výrobní prostory z různých budov byly spojeny, čímž se optimalizovaly procesní řetězce.

 

2022

ZALOŽENÍ ENGESER USA CORP.

Nová lokalita v USA o rozloze 1150 metrů čtverečních se nachází nedaleko Charlestonu ve státě Jižní Karolína. Důvodem investice je vysoká poptávka po výrobcích kabelové montáže ze strany evropských zákazníků se zahraničními závody v USA. Lokální výrobou můžeme našim partnerům nabídnout přidanou hodnotu snížených logistických nákladů a větší flexibilitu dodávek.

 
Další informace o společnosti ENGESER: