Na co se můžete spolehnout

Váš produkt musí být od prvního dne bezchybný. V průmyslu 21. století platí nulová tolerance více než kdy jindy. My též. Můžete se spolehnout, že pro vás a váš projekt budeme 100% spolehlivě pracovat.

ENGESER nechává své řízení kvality pravidelně kontrolovat. Certifikáty potvrzují procesní spolehlivost ve všech výrobních procesech. Předkládáme vám následující důkazy.

 

 

 
 

Takto funguje řízení kvality

Model řízení kvality společnosti ENGESER si zaslouží být označován jako příkladný a nekompromisní.

Další požadavky na kvalitu pro váš projekt pak budeme realizovat společně.
Vaše důvěra vzroste, když budete vědět, s kým spolupracujeme.
Společnost ENGESER spolupracuje s uznávanými odborníky na testování:

Od těchto partnerů odebíráme mimo jiné zkušební přístroje pro kabely a systémy zapojení, kalibrační služby a další služby. K tomu se přidává software pro řízení kvality od společnosti:

Politika kvality a životního prostředí ve firmě ENGESER

Politika kvality a životního prostředí zahrnuje naše chápání toho, jak zlepšit naše služby a produkty, které nabízíme, a jak snížit vlivy životního prostředí se zaměřením na prospěch zákazníka.

Podrobnosti do Qualitäts- und Umweltpolitik

 

Společnost ENGESER buduje řízení a dokumentaci kvality kompaktně a se zaměřením na potřeby a procesy. Kolegové přebírají spoluzodpovědnost. Každý den přemýšlejí, jak pro vás optimalizovat kvalitu.  Od příjmu materiálu přes výrobu až po expedici měří a kontrolují každý výrobek. Pomáhají jim při tom digitální workflow, videokontrola a další kontrolní procesy.

Díky pokročilé automatizaci jsou výrobní procesy spolehlivé, stabilní, reprodukovatelné a efektivní. Ke štíhlé, rychlé a úsporné organizaci procesů přispívá metoda řízení Kanban.
Umožňuje zaručit dodávky just-in-time a just-in-sequence.

Takhle testuje společnost ENGESER

Před uvolněním výrobku musí proběhnout podrobný kontrolní proces.
Podle požadavků testujeme a monitorujeme během výroby a po ní:

  • funkci a průchod
  • zkrat, vysoké napětí, elektromagnetickou kompatibilitu
  • teplotní odolnost, těsnost
  • opotřebení, tvrdost, přilnavost
  • pevnost v tahu, odtahovou sílu, lemovací sílu
  • výbrusy
  • flexibilitu, poloměr ohybu
  • hodnotu ppm
 

Zde se dozvíte o našich pobočkách, historii a dalších faktech a údajích o naší skupině společností.